UCZELNIA DOSTĘPNA

UCZELNIA DOSTĘPNA

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa  w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR z siedzibą
w Krakowie od stycznia 2020 roku realizuje projekt   pt. „Collegium Witelona– Uczelnia dostępna”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest dostosowanie budynków i przepisów obowiązujących w uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadr uczelni co przyczyni się do poprawy dostępności kształcenia na poziomie wyższym dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Procedury dotyczące Domu Studenta zawiera Zarządzenie Rektora nr 23/22 z dnia 28 lutego 2022 r.