Opłaty

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w Domu StudentaPokój
Wysokość opłat w zł od 01.10.2022 r.
za miesiąc za dobę
studenci* pozostali** studenci* pozostali**
pokój ze wspólną łazienką (na 2 pokoje)
1 osobowy 535 570 45 55
2 osobowy 470 495
40

50
3 osobowy 400 430
pokój z łazienką
1 osobowy 570 600 50 60
2 osobowy 495 535

45


50
3 osobowy 430 465
4 osobowy 365 400
pokój z łazienką i aneksem kuchennym
1 osobowy 600 630 55 65
2 osobowy 535 570 50 60

 * studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa oraz studenci zagranicznych szkół wyższych studiujących czasowo w Collegium Witelona

 ** studenci innych szkół wyższych

W przypadku osób niespełniających wymagań określonych w art. 43 ust.1 pkt 30 ustawy z dnia 11 marca 204 r. o podatku od towarów i usług, doliczany będzie podatek VAT (8%) do kwoty wskazanej w pozycji "pozostali".

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z MIEJSCA W DOMU STUDENTA  - załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 51/22 z dnia 30 maja 2022 r. OBOWIĄZUJE OD 01.10.2022 r.