DOM STUDENTA BEZ BARIER

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa  w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR z siedzibą w Krakowie od stycznia 2020 roku realizuje projekt   pt. „Collegium Witelona – Uczelnia dostępna”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest dostosowanie budynków i przepisów obowiązujących w uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadr uczelni co przyczyni się do poprawy dostępności kształcenia na poziomie wyższym dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Procedury zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w zakresie:

1. informacji dla osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami ubiegającymi się o miejsce w Domu Studenta  /uploaded_files/1680541421_1680517642procedura-nr-1-ubieganie-sie-o-miejsce-w-ds.docx

2. zakwaterowania, zamieszkania w Domu Studenta oraz wykwaterowania    /uploaded_files/1680573092_1680517751procedura-nr-2-zakwaterowanie-zamieszkanie-wykwate.docx

3. sytuacji awaryjnych / ewakuacji z Domu Studenta      /uploaded_files/1680596079_1680517776procedura-nr-3-sytuacje-awaryjne-ewakuacja-z-ds.docx

4. zasad udziału w wyborach w ramach działalności Samorządu Studenckiego      /uploaded_files/1680571858_1680517802procedura-nr-4-wybory-do-samorzadu-studenckiego.docx